Het handboek BIBOB

Auteurs:Handboek BIBOB

  • Frank Joosten
  • Gert Urff
  • Frank Rovers

1e druk: 2008
ISBN 978-90-73875-41-8
NUR 823

Uitgever:
Berghauser Pont Publishing,
Postbus 14580, 1001 LB Amsterdam.

Een praktisch naslagwerk bestemd voor degene die frequent met de Wet BIBOB te maken hebben. Bestuurders en gemeenteambtenaren worden namelijk geconfronteerd met zaken van bestuurs-, privaat- en strafrechtelijke aard, met het voorbereiden en uitvoeren van een gemeentelijk BIBOB-onderzoek naar de integriteit van een onderneming, de daarbij betrokken personen en mogelijke samenwerkingsverbanden, met adviezen van het Landelijk Bureau BIBOB die op juiste wijze moeten worden geïnterpreteerd en op basis waarvan een besluit moet worden genomen op een aangevraagde of verleende vergunning.

Daar komt bij dat het vakgebied van het bijzondere bestuursrecht continue wordt overspoeld door nieuwe jurisprudentie en constant veranderende maatschappelijke, politieke en rechterlijke inzichten. Van hen die dagelijks werkzaam zijn in dit vakgebied wordt desondanks verwacht elke dag weer de juiste weg te vinden in het woud van deze ingewikkelde wet. Dat is een hele opgave.

Het Handboek BIBOB is dan ook zodanig samengesteld, dat het die professionals die werkzaam zijn in dit vakgebied, een toegankelijke en handige leidraad biedt. Het Handboek vertaalt de theorie naar de dagelijkse praktijk. Er  wordt uitgebreid ingegaan op de praktische kant van het toepassen van de Wet BIBOB. De bestuurlijk juridische, de straf- , privaatrechtelijke en de financiële kant van het  BIBOB-instrumentarium wordt in onderlinge samenhang beschreven en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie.

Bestellen

Het handboek BIBOB bestellen

Bekijk de inhoudsopgave