I.s.m. met de C3 Group heb ik eind 2023 een Bibob-applicatie ontwikkeld die feitelijk de digitalisering is van het eerder door mij opgemaakte Visio-schema van het werkproces Bibob.
Deze applicatie loodst u als het ware door het gehele Bibob-proces op vanzelfsprekende wijze, waarbij u geen stap overslaat vanaf intake tot aan bezwaar/beroep.

De applicatie is AVG-proof en zorgt voor afscherming, autorisatie op persoonsniveau en geheimhouding die noodzakelijk is binnen de toepassing van de Wet Bibob.
Feitelijk kunt u alle Bibob-casuïstiek hierin opslaan en onderliggende documenten toevoegen.
Daarnaast is er een logging- e-mail- en vergaderfunctie aan de applicatie gekoppeld en maakt hij automatisch fysieke rapporten en presentaties van dossiers die u wilt laten zien.

Ook sociogrammen en een Google-map functie zijn aan de applicatie gekoppeld.
U bepaalt zelf op welke moment u beslismomenten wilt inbouwen in dit proces bv. onderscheid lichte en zware toets.

Na de intake voert u een ontvankelijkheidstoets uit welke gebaseerd is op de documenten die (roodgekleurd) vermeld staan in de Bibob-vragenlijsten.

Regelmatig worden webinars gehouden via het Platform OOV,  waarbij u de werking te zien krijgt en waarbij u kunt bepalen of dit een meerwaarde voor uw organisatie is.

De kosten zijn €0,15 per inwoner.
Bij aanschaf zijn de eenmalige implementatiekosten gelijk aan de jaarlijkse accountskosten.

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem dan s.v.p. contact op.