Vacature Bibob-adviseur m/v voor overname

De toepassing van de Wet Bibob is één van de sterkste bestuurlijke instrumenten om ondermijning tegen te gaan, waarin Frank Rovers Advies i.s.m. de Bibob-academie een sterke landelijke positie heeft ingenomen v.w.b. de toepassing van de Wet Bibob in de breedste zin van het woord. Die sterke positie wil Frank Rovers Advies gaan delen en uiteindelijk overdragen en zoekt daarvoor een:

Bibob-adviseur (m/v)

Wat zoeken we?

Een gedreven iemand die zijn sporen binnen opsporing, fiscus en/of openbaar bestuur reeds verdiend heeft, die stevig in zijn/haar schoenen staat en die op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Een mix van bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en financiële forensische kennis (tenminste 2 van deze richtingen) is een pré, alsmede kennis en/of affiniteit en/of aantoonbare werkervaring met de Wet Bibob.
Voor deze functie zoekt Frank Rovers Advies een kandidaat die vanuit zijn eigen onderneming dan wel de onderneming waarvoor hij/zij werkzaam is en die hieraan invulling wil en kan geven.

Hiervoor stelt Frank Rovers Advies 5 van zijn 7 producten voor een gedeelde overname beschikbaar tegen betaling van een productwaarde (totaal c.q. per product) berekend vanuit de DCF methodiek. Hiervoor zijn gunstige betalingsvoorwaarden opgemaakt die in nader overleg zullen worden toegelicht evenals een daartoe strekkend overdrachtsdocument en nadere productbeschrijving met acquisitie.

De over te nemen producten zijn:

 • Bibob-scan
 • Bibob beleidsadvisering en opmaak
 • Bibob implementatie
 • Werkprocessen Bibob
 • Bibob-vragenlijsten.

Voor een inhoudelijke beschrijving van deze producten zie: https://www.frankroversadvies.nl/producten

Wat verwachten we van je?

Je adviseert overheidsorganen m.n. gemeenten en provincies, over het geheel van de toepassing van de Wet Bibob in al haar facetten waaronder beleid, eigen onderzoek, implementatie, Bibob-vragenlijsten, informatiehuishouding, werkprocessen, besluitvorming, bezwaar en beroep alsmede op termijn het uitvoeren van casuïstieke beoordelingen zowel bestuurlijk/juridisch als financieel, alsmede het geven van Bibob-trainingen. 

Wat bieden we?

Door Frank Rovers Advies, samen met Ries Kniest werkzaam binnen de Bibob-academie, wordt een trainee-ship van 3 maanden aangeboden (1 lesdag per week) om de basisbeginselen van de Wet Bibob te leren toepassen, afhankelijk van je kennis in deze. Hierbij maak je kennis met de Bibob-onderwerpen/producten van Frank Rovers Advies, waaronder de Bibob-scan (0-meting), beleidsopmaak en advisering, implementatie en informatiehuishouding, borging in werkprocessen, besluitvorming en advisering in bezwaar en beroep. Op termijn, wanneer Frank Rovers Advies zijn werkzaamheden stopt, kan het beoordelen van Bibob-casuïstiek en het geven van Bibob-trainingen tot de mogelijkheden behoren, welke 2 laatste producten dan eveneens worden overgedragen tegen de dan geldende productwaarde.
In deze 3 maanden loop je mee met opdrachten die Frank Rovers Advies vervult met als doel deze daarna zelfstandig te kunnen uitvoeren. Na deze 3 maanden vindt er een (wederzijdse) evaluatie plaats met als doel het beoordelen van je geschiktheid en het wel of niet voortzetten van deze werkzaamheden.

De genoemde onderwerpen/producten die door Frank Rovers Advies worden aangedragen, worden daarna op basis van evenredigheid verdeeld tussen jou en Frank Rovers Advies, waaraan jij uitvoering gaat geven, tot het moment dat Frank Rovers Advies in zijn geheel stopt met zijn werkzaamheden. In deze periode fungeert Frank Rovers Advies als een soort coach voor je, waar je te allen tijde een beroep op kunt doen, ook wanneer opdrachten binnen de toepassing van de Wet Bibob door jou zelfstandig worden aangedragen.

Over welke competenties en vaardigheden moet je beschikken?

 • Aantoonbaar HBO/WO werk-denkniveau;
 • Juridische kennis van c.q. affiniteit hebben met de Wet Bibob, Wet Politiegegevens, Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens, Algemene Wet Rijksbelastingen, Bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening, Algemene Verordening, Gegevensbescherming, Omgevingswet, Milieuwetgeving, Zorgwetgeving (WMO/Jeugdzorg), Aanbestedingswet, Subsidieverordeningen en Vastgoed- en/of Grondtransacties.
 • Een verbinder (zoeken naar win-win situaties);
 • Een onderzoeker (in open, half open en gesloten bronnen);
 • Goede contactuele vaardigheden in woord en geschrift;
 • Analytisch vermogen en bekendheid met analysetools;
 • Aantoonbare ICT kennis i.v.m. het gebruik van en adviseren over diverse datasystemen;
 • Geen “9-5 type”;
 • Sensitiviteit hebben voor de bestuurlijke omgeving en politiek gevoelige onderwerpen;
 • Bekend zijn en kunnen omgaan met werkwijzen/cultuur van partners binnen het RIEC, Opsporing (Politie, Justitie, Kmar, Inspectie SZW) , bij de Fiscus (Belastingdienst, FIOD, Douane) en binnen het Openbaar Bestuur (gemeenten en provincies);
 • Oog hebben voor verbeterpunten in het Bibob-proces / wetgeving;
 • Het zijn van een coach (en op termijn trainer) w.b. de toepassing van de Wet Bibob.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid.
 • Afhankelijk van de rechtspositionele basis van de kandidaat (zelfstandig als ZZP’er of in loondienst, zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing die voor deze respectievelijke rechtspositie gelden.
 • Indicatief wordt deze functie als volgt gewaardeerd:
  In loondienst: bruto tussen €4.211 en €5.957 (vergelijkbaar met schaal 11 CAO gemeente 2024) afhankelijk van werkervaring en kwalificaties.
  Inhuur als ZZP’er: uurtarief max. €100,- afhankelijk van werkervaring en kwalificaties.
 • Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.

 

Voor vragen en/of verdere informatie over deze functie/vacature neem contact op met:

Frank Rovers
Odasingel 94
6131 GZ Sittard

Tel.06-48 13 59 36 of per e-mail: frankroversdadvies@gmail.com