Bestuurlijke scan / Advisering over de implementatie van de Wet BIBOB

Onderzoek van het dagblad Trouw in samenwerking met Binnenlands Bestuur (nov. ’09) heeft uitgewezen dat 2/3 van de Nederlandse gemeenten de Wet BIBOB niet of in onvoldoende mate toepassen.
In 2019 is het aantal gemeenten dat de Wet BIBOB toepast gestegen naar ruim 95 %, niet in de minste plaats omdat de RIEC’s hieraan casuïstieke ondersteuning bieden. Momenteel maakt 98% van de gemeenten in Nederland in meerdere (actief) of mindere (passief) mate gebruik van de toepassing van de Wet Bibob.

De Wet BIBOB wordt dus steeds populairder, maar veel gemeenten die zeggen de Wet BIBOB toe te passen doen dit summier, onder de maat, disproportioneel en soms onrechtmatig.

Malafide vergunning aanvragers weten inmiddels makkelijk de weg naar deze gemeenten te vinden. Het is daarom van belang dat gemeenten zich hiertegen wapenen om te voorkomen dat men deze malafide ondernemers faciliteert.

Gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de Wet BIBOB moeten toepassen. Daarnaast ontbreekt het de gemeenten vaak aan specifieke kennis omtrent de toepassing van de Wet BIBOB. Heeft U als gemeente/provincie eenmaal een beleidslijn van de Wet BIBOB vastgesteld dan is de algemene indruk dat men er dan is, maar het tegendeel is waar. Dan begint feitelijk pas de verdere implementatie.

Bent u als gemeente overtuigd van het willen toepassen van de Wet BIBOB dan kan Frank Rovers Advies kan u adviseren over de te nemen stappen binnen uw gemeente. Door middel van interviews c.q. digitaal gestelde vragen wordt een beeld verkregen van de kennis en kunde binnen uw gemeente omtrent de toepassing van de Wet BIBOB. Ook worden aspecten met betrekking tot privacywet- en regelgeving,  binnen uw organisatie tegen het licht gehouden.

In een afsluitend rapport zal Frank Rovers Advies u naast conclusies, ook ruime aanbevelingen doen hoe de implementatie van de Wet BIBOB binnen uw gemeente het beste vormgegeven kan worden en geldt als en soort leidraad voor de verdere implementatie. Het eindrapport zal, in overleg, worden gepresenteerd voor u als opdrachtgever.

Kosten: €2.895,- excl. BTW

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem dan s.v.p. contact op