Omdat de Wet BIBOB  per 1 juli 2013 is uitgebreid, staan veel gemeenten voor de vraag of en zo ja wat willen ze uitbreiden en welke aanpassingen aan de bestaande of nieuwe beleidslijnen dienen daarvoor te worden opgesteld.
Ik merk dat met name vastgoed- en grondtransacties, waarbij de overheid als civiele partij optreedt, erg in trek is om de Wet BIBOB op van toepassing te laten zijn, maar dat vraagt van diezelfde overheid wel een adequate implementatie van de huidige wet BIBOB en samenwerking met het RIEC.
Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak en ik kom u alles vertellen wat u als gemeente te wachten staat en kan u met raad en daad bijstaan en ondersteunen om u weg wijs te maken door deze nieuwe Wet BIBOB.
Bel 06-48135936 of e-mail info@frankroversadvies.nl.