Opstellen van werkinstructies, werkprocessen en stroomschema’s.

Geïntegreerde samenwerking is het toverwoord voor de toekomst voor de overheid in de aanpak van tal van sociale – en veiligheidsaspecten.
Dit vereist een discipline in die samenwerking, welke op juridische gronden gestoeld moet zijn en die de slagkracht voor de specifieke aanpak moet versterken.

Dit vraagt echter van de deelnemende partners ook een discipline met name op het gebied van het vastleggen, inbedden en borgen van deze samenwerking. Werkinstructies, werkprocessen en stroomschema’s dienen daarvoor als basis. Vanuit deze basis wordt de samenwerking gevisualiseerd en ziet de organisatie beter zijn kwetsbaarheid hetgeen aanleiding kan zijn voor het opstarten van verdere kwaliteitsverbeteringen en het terugdringen van risico’s.

Frank Rovers Advies kan u ondersteunen bij het opmaken van werkinstructies en werkprocessen, in relatie tot specifieke  onderwerpen o.a. toepassing Wet BIBOB, Integrale Veiligheidsaspecten, (multifunctionele) samenwerkingsverbanden. Deze  kunnen ook als basis dienen voor een verdere verwerking in gangbare kwaliteitsprogramma’s zoals Protos en Mavim. Ook stelt Frank Rovers Advies heldere stroomschema’s op in Visio met handige links naar de verdere uitleg.

Kosten: €2.895 excl. btw.

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem s.v.p. contact op.