Wie is Frank Rovers?

 

Na Politie, Openbaar Ministerie en Rechtbank te hebben doorlopen (zie arbeidsverleden)ben ik mij vanaf 2005 gaan toeleggen op de geïntegreerde aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Ik ben in Limburg-Zuid gestart met wat toen nog de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit werd genoemd, maar wat inmiddels uitgegroeid is tot een geïntegreerde aanpak van diezelfde georganiseerde criminaliteit, waarbij momenteel 11 Regionale Informatie- en Expertise Centra in oprichting zijn in Nederland.

Ik heb Opsporingsdiensten ( Openbaar Ministerie, Politie, FIOD/ECD, SIOD), Openbaar Bestuur ( 19 gemeenten Limburg-Zuid en Provincie Limburg) en Fiscus (Belastingdienst) kunnen bundelen om volgens een vastgestelde methodiek malafide vastgoedgebruik te kunnen aanpakken om vanuit dit malafide vastgoedbezit te kunnen doorgrijpen naar de achterliggende criminaliteit.
Genoemde Opsporingsdiensten, Openbaar Bestuur en Fiscus vormen de onmisbare driepoot en de basis voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, maar werkten tot voor kort daar niet geïntegreerd aan. Vanuit mijn expertise en met de toepassing van veranderende wetgeving (o.a. de Wet BIBOB, de Wet Politiegegevens en de Algemene Wet Rijksbelastingen) is het mij gelukt deze geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit te realiseren in Limburg Zuid, waarna de Minister van Binnenlandse Zaken in juni 2007 aankondigde deze aanpak over geheel Nederland te willen implementeren.  Vanaf 2008 t/m 2011 heeft dit als pilotperiode zijn beslag gekregen. Anno nu hebben de RIEC’s een vaste plek binnen de ondersteuning van de bestuurlijke aanpak.

Vanuit mijn arbeidsverleden omvat mijn expertise onder meer de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering, de Wet Politiegegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens, de Aanbestedingswet, de Huisvestingswet, de Omgevingswet, Zorgwetgeving m.b.t. WMO en Jeugdzorg, Milieuwetgeving en natuurlijk de Wet BIBOB.

Mijn kwaliteit is het zijn van projectmanager m.n. in samenwerkingsverbanden (in oprichting) en kan partijen motiveren en van advies voorzien hoe, met wie en op welke wijze er kan en mag worden samengewerkt, m.n. op het gebied van Opsporing, Openbaar Bestuur en Fiscus. Eenmaal overtuigd van een samenwerkingsverband kan ik voor alle partners zorg dragen voor de verdere implementatie van dit samenwerkingsverband om te komen tot een definitieve inbedding o.a. middels het beschrijven van werkprocessen.
Daarnaast ondersteun ik gemeenten en provincies bij de implementatie van de Wet BIBOB en kan ik hen voorzien van advies op maat. Het als co-auteur door mij geschreven Handboek BIBOB  en de Bibob-gids vormen daarbij een onmisbare ondersteuning.

Ik zie ook een toekomst in het vormen van regionale en/of districtelijke Bibob-teams in die regio’s, waarin de afzonderlijke gemeenten niet of onvoldoende toekomen aan de toepassing van de Wet Bibob. Een vooraf daarvoor te verrichten haalbaarheidsonderzoek is wenselijk, waaraan ik ook invulling kan geven.

Missie

Door middel van:

  • het zijn van coach c.q. projectmanager  binnen samenwerkingsverbanden;
  • het voorlichten over, implementeren en trainen van de Wet BIBOB;
  • het borgen van nieuwe of bestaande werkwijze(n) in heldere werkprocessen;

wil ik overheden bij elkaar brengen om te komen tot een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit met behoud van een ieders verantwoordelijkheid en identiteit.

Klanten

  • RIEC’s.
  • Gemeentelijke en Provinciale overheden.
  • Opsporingsdiensten ( Politie, FIOD, ISZW).
  • Fiscus (Belastingdienst).