Projectmanager – Adviseur – AOV’er

Indien u als Overheid ondersteuning of advies nodig heeft bij veranderingsprocessen binnen de taakvelden Ondermijning, Veiligheid en/of Handhaving, dan kan Frank Rovers Advies u daarbij van dienst zijn. Ondermijn is “booming” momenteel, maar er schuilt ook een gevaar aan deze populariteit. Het begrip ondermijning is een containerbegrip en dat maakt, dat veel onderwerpen (terecht of onterecht) nu onder dit begrip orden geschaard, hetgeen ten koste gaat van de aanpak en de slagracht daarvan.
Daarom is het zaak als gemeente te bepalen wat de aanpak van Ondermijning voor diezelfde gemeente betekent, waarbij de opgeleverde ondermijningsbeelden van de respectievelijke RIEC’s leidend zouden moeten zijn.
Voorwaarde is wel dat diezelfde gemeente er dan wel klaar voor moet zijn m.a.w. men moet zich de spiegel voorhouden of men het bestuurlijk instrumentarium en de formatie daarvoor wel op orde heeft.

Hierin kan Frank Rovers Advies als projectmanager/adviseur optreden, terwijl “de winkel wel openblijft tijdens de verbouwing”.

Ook als Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (AOV’er) kunt u een beroep doen op Frank Rovers Advies bv. wanneer u behoefte heeft aan de opmaak van een Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan, bij de aanpak van ondermijningsonderwerpen of wanneer u ondersteuning zoekt bij de uitoefening van taken binnen de Veiligheidsregio zoals Bevolkingszorg en Crisisbeheersing.

 

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem dan s.v.p. contact op.