Beoordeling van en advisering over specifieke BIBOB- gerelateerde casuïstiek

Overheid

Indien gemeenten de Wet BIBOB toepassen op de branches c.q. onderwerpen vastgesteld in de BIBOB-beleidslijn, dan wordt bij een casus gestart met het doen van “eigen huiswerk”.

Dit “eigen huiswerk” stelt de gemeenten in staat om zelfstandig te integriteit van een vergunningaanvraag te kunnen doorgronden, echter gemeenten zijn vaak onvoldoende in staat om dit eigen huiswerk te doen. Oorzaken zijn het gebrek aan (financiële) kennis en de onwetendheid over welke informatie men kan en mag beschikken en hoe die te beoordelen.

Bij complexe financiële beoordelingen maak ik gebruik van de kennis van Ries Kniest RA/FA van de Bibob-academie.

Frank Rovers Advies kan u ten aanzien van specifieke casuïstiek ondersteunen en adviseren hoe om te gaan met vergaarde informatie om de integriteit van een vergunningaanvraag beter te kunnen doorgronden.
Indien een advies van het Landelijk Bureau BIBOB is ontvangen kan Frank Rovers Advies u adviseren bij het uitvoering geven aan de notificatieplicht.

Kosten op uurtarief (indicatie vooraf)

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem dan s.v.p. contact op.