Beoordeling van en advisering over specifieke BIBOB- gerelateerde casuïstiek

Overheid

Indien gemeenten de Wet BIBOB toepassen op de branches c.q. onderwerpen vastgesteld in de BIBOB-beleidslijn, dan wordt bij een casus gestart met het doen van “eigen huiswerk”.

Dit “eigen huiswerk” stelt de gemeenten in staat om zelfstandig te integriteit van een vergunningaanvraag te kunnen doorgronden, echter gemeenten zijn vaak onvoldoende in staat om dit eigen huiswerk te doen. Oorzaken zijn het gebrek aan (financiële) kennis en de onwetendheid over welke informatie men kan en mag beschikken.

Frank Rovers Advies kan u ten aanzien van specifieke casuïstiek ondersteunen en adviseren hoe om te gaan met vergaarde informatie om de integriteit van een vergunningaanvraag beter te kunnen doorgronden.
Indien een advies van het Landelijk Bureau BIBOB is ontvangen kan Frank Rovers Advies u ondersteunen en adviseren in de notificatieplicht die u heeft als gemeente ten aanzien van een afgegeven advies van derden.

Particulier

Bent u startende ondernemer/vergunningaanvrager (bv bij een Drank & Horacavergunning, Exploitatievergunning, Bouwvergunning of Milieuvergunning) en worstelt u met de regelgeving waaraan u moet voldoen, schroom dan niet om contact op te nemen. Frank Rovers Advies kan u met raad en daad bijstaan hoe u welke informatie dient aan te leveren en hoe deze geïnterpreteerd wordt. Doorgaans beoordeelt de overheid op “slecht levensgedrag” (antecedenten), transparantie van de financiering en transparantie van de bedrijfsstructuur. Indien u niets te verbergen heeft, past de overheid de Wet BIBOB doorgaans ook niet toe, indien er twijfels zijn bij de overheid, dan wel. De overheid zal eerst haar “eigen huiswerk” doen. Het is voor u zaak dan wel de gevraagde informatie inhoudelijk juist en compleet aan te reiken aan diezelfde overheid. Frank Rovers Advies kan u daarbij ondersteunen.

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem dan s.v.p. contact op.