Beleidsadvisering over de (nieuwe) Wet BIBOB

Als u als gemeente de Wet BIBOB wilt gaan toepassen, dan is het van belang dit vast te leggen in een BIBOB-beleidslijn. Daarbij is het van belang dat deze BIBOB-beleidslijn datgene vertegenwoordigt waar u als gemeente klaar voor bent. Zeggen de Wet BIBOB toe te passen, maar feitelijk niet of onvoldoende doen wekt geen vertrouwen bij de (bonafide) burger en lokt malafide vergunningaanvragers aan, terwijl het nu net de bedoeling is deze laatsten te weren.
Meerdere gemeenten hebben een BIBOB-beleidslijn vastgesteld en maken er daarna niet of onvoldoende gebruik van. Ook zijn er gemeenten die na vaststelling van de BIBOB-beleidslijn de indruk hebben “er al te zijn” en geen verdere implementatie van de Wet BIBOB doorvoeren. Ook daar zijn malafide vergunningaanvragers snel achter.

Het is daarom van belang bij de vaststelling van de BIBOB-beleidslijn eerst binnen uw gemeente te checken of u als gemeente er ook klaar voor bent. Hebben de afdelingen of de medewerkers voldoende kennis om de Wet BIBOB toe te passen, is de juridische know-how aanwezig, zijn afdoende privacy- en informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen. Allemaal zaken die nauw samenhangen met het vaststellen van een BIBOB-beleidslijn.

Met de aanstaande wetswijzigingen van de Wet Bibob 2020 staan veel gemeenten voor de keuze hoe deze nieuwe wet toe te passen en beleid daarop op te maken c.q. aan te passen.

 

Frank Rovers Advies kan u als gemeente, aan de hand van interviews, gevolgd door een rapport met conclusies en aanbevelingen adviseren hoe u uw BIBOB-beleidslijn kunt (laten) opstellen en vastleggen.

 

Wilt u meer weten of wilt u hierover een afspraak maken neem s.v.p. contact op.